“การเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวล”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานสั่นกระดิ่งเปิดงาน “การเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวล” ภายใต้งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 (Thailand Friendly Design Expo 2023) พร้อมมอบประกาศนียบัติให้กับทูตอารยสถาปัตย์ 30 หน่วยงาน โดยมีนายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content