แสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อวิรุทธ์ โชตินันทเศษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท พร้อมทั้งร่วมเปิดตัวโครงการแต่งบ้านเติมฝัน Project Urban ที่มุ่งเน้นปรับปรุงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุและคนพิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แฟลตดินแดงให้เหมาะสมต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content