รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจครอบครัวเด็กชายที่ถูกทำร้ายในเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวให้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจครอบครัวเด็กชายที่ถูกทำร้ายร่างกายในเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่
จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาชีพขาย
ก๋วยเตี๋ยว โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลง
พื้นที่ ณ ต.คูหาสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content