การเคหะแห่งชาติร่วมแสดงความยินดีกับกรมท่าอากาศยานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 90 ปี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมท่าอากาศยาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 90 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ กรมท่าอากาศยานและกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ของกรมท่อากาศยานอีกด้วย ณ กรมท่าอากาศยาน ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content