การเคหะแห่งชาติร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานปล่อยขบวนเดินรณรงค์และเปิดกิจกรรม “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566” โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูงการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวง พม. และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ ไปยังสวนเฉลิมภัทรราชินี (หอคอยบรรหาร-แจ่มใส) จังหวัดสุพรรณบุรี

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content