การเคหะแห่งชาติประชุมตรียมความพร้อมการส่งมอบอาคารให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ยา 1)

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งซาติ มอบหมายให้ นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบอาคารให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ยา 1) พร้อมติดตามการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมทั้งยังได้มอบแนวทางในการดำเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน ซึ่งจะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและทันตามกำหนดเวลา พร้อมสร้างความพึงพอใจให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติต่อไป ณ ที่ตั้งโครงการ

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content