เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รับมอบผลิตภัณฑ์ไบกอนสเปรย์กำจัดยุงและแฟมิลี่การ์ดดิสอินเฟคแทนท์สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิว จาก ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท SC Johnson เพื่อส่งมอบให้กับผู้อยู่อาศัยในแฟลตสิริสาสน์ (แฟลตศรีย่าน) รวมถึงช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกและเชื้อโรคต่าง ๆ เพื่อแจกจ่ายให้กลุ่มเปราะบางในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ อาทิ เคหะชุมชนดินแดง 1 – 2 เคหะชุมชนห้วยขวาง แฟลตสิริสาสน์ (แฟลตศรีย่าน) และสถานีตำรวจนครบาลดินแดง เป็นต้น

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content