ยกระดับคุณภาพชีวิต

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือกับ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย พร้อมคณะ เพื่อหารือและกำหนดแนวทางความร่วมมือการให้บริการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มครอบครัวที่มีคนพิการ หรือผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติในอนาคต ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content