การเคหะแห่งชาติและมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ร่วมกันติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและส่งมอบผลิตภัณฑ์สุขอนามัยและแฟมิลี่การ์ดให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย
นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์ไบกอนสเปรย์กำจัดยุง และแฟมิลี่การ์ดดิสอินเฟคแทนท์สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวจาก ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก SC Johnson เพื่อส่งมอบให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) และโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 อาคารแฟลตที่ 23 – 32 รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกและ
เชื้อโรคต่าง ๆ
ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้มีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับมูลนิธิ
ที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณแฟลตดินแดง และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ รวมถึงบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิต
ที่ดีของชาวชุมชน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content