ร่วมแสดงความยินดี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสิทธิเดช ชมภูวิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสำนักผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 58 พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานเกษตรกร ผ่านมูลนิธิอาจารย์จำเนียรสาระนาค (มจส.) อีกด้วย ณ อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content