การเคหะแห่งชาติรับมอบสนามบาสเกตบอลในบ้านเอื้ออาทรฯ สมุทรปราการ (พร้อมมิตร 1)ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รับมอบสนามบาสเกตบอลที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (พร้อมมิตร 1) จากนายชาญยุทธ เสือจุ้ย ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติบนบก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รวมถึงมอบโล่แสดงความขอบคุณ
ให้กับหน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (พร้อมมิตร 1)
โดยมี นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ สนามบาสเกตบอล โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ
(พร้อมมิตร 1)
ทั้งนี้ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสนามบาสเกตบอลใหม่แทนสนามเดิมที่เกิดการชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน เพื่อให้ชาวชุมชนได้ใช้สนามสำหรับการเล่นกีฬาและออกกำลังกายหรือเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และไม่มั่วสุมเสพยาเสพติดอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content