การเคหะแห่งชาตินำคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเยี่ยมชมโครงการเคหะชุมชนฯ จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ)เพื่อขับเคลื่อนด้านที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายธนัญชัย  โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นางธัญรัตน์  อินทร รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนด้านที่อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเพื่อพิจารณาเป็นที่พักอาศัยให้กับพนักงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) เป็น 1 ในโครงการพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของการเคหะแห่งชาติ จัดสร้างเป็นคอนโดรูปแบบใหม่ สูง 4 ชั้น จำนวน 23 อาคาร รวมทั้งสิ้น 1,104 หน่วย ตั้งอยู่บริเวณซอยกระเสริม 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การออกแบบชั้นล่างของอาคารเป็นการออกแบบเพื่อการอาศัยอยู่ร่วมกันของทุกช่วงวัย หรือการออกแบบเชิงอารยสถาปัตย์ (Universal Design) อีกทั้งโครงการฯ
ยังอยู่ในทำเลดี ใกล้แหล่งชุมชน แหล่งงาน สถานศึกษา ตลาด ชอปปิงเซ็นเตอร์ และแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content