แสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้

เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 64 ปี พร้อมร่วมบริจาคจตุปัจจัยในพิธีถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน วช. ประจำปี 2566 อีกด้วย ณ สำนักงานการวิจัยแห่งซาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content