การเคหะแห่งชาติร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ 27ปี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายเอกพล เทพมณี
ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 27 ปี ณ สำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content