การเคหะแห่งชาติร่วมแสดงความยินดี สถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 62 ปี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอกพล
เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวอภิสมา ฉัตรกิตติ์พิภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร
องค์กร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 62 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน “กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อ
ผู้พิการ” ในศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ยากไร้และด้อยโอกาสต่อไป ณ อาคารที่ทำการสถาบัน
การประชาสัมพันธ์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content