การเคหะแห่งชาติให้กำลังใจแรงงานไทยในอิสราเอลที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยชุดแรก

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นางจันทร์จิรา บุญจวง เคหะจังหวัดหนองคาย พร้อมผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายสถิตย์ พรมอุนารถ แรงงานไทยที่กลับจากประเทศอิสราเอล 1 ใน 15 คนแรก และเป็นแรงงานชาวจังหวัดหนองคายคนแรกที่เดินทางกลับถึงจังหวัดหนองคาย ซึ่งอาศัยอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดหนองคาย 3/2 เฟส 2 ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และจากการสอบถาม นายสถิต พรมอุนารถ แจ้งว่าจะหางานทำในจังหวัดหนองคายไปก่อน และหากเหตุการณ์สงบก็จะขอกลับไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลอีกครั้ง

สำหรับการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น การเคหะแห่งชาติจะประสานงานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่กลับจากประเทศอิสราเอล ตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจะส่งทีมสหวิชาชีพพร้อมนักจิตวิทยาประเมินสภาพจิตแรงงานไทย
ที่เดินทางกลับมาว่ามีสภาพจิตเป็นอย่างไร และจะคอยให้คำปรึกษาเป็นระยะ ๆ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข หากแรงงานที่กลับจากปะเทศอิสราเอลคนใดต้องการคำปรึกษาหรือมีความไม่สบายทางจิตใจ ทีม พม. ก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content