การเคหะแห่งชาติประชุมหารือร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเพื่อตรวจแหล่งมั่วสุมการพนันและยาเสพติดภายในชุมชนห้วยขวาง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์  ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับ พ.ต.อ.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง เพื่อขอความร่วมมือให้สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางลงพื้นที่ตรวจจุดสุ่มเสี่ยงการพนันและแหล่งมั่วสุมยาเสพติดภายในชุมชนห้วยขวาง รวมถึงติดตั้งตู้แดงเพื่อให้ตำรวจสายตรวจลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อยป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรม ทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติจะบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจัดอบรมตำรวจชุมชน โดยมีแนวทางจะรับสมัครผู้แทนแต่ละอาคารแฟลตมาเป็นอาสาสมัครชุมชน เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแล ป้องกัน และปราบปรามไม่ให้ชุมชนห้วยขวางเป็นแหล่งมั่วสุม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ที่ต้องการให้ทุกชุมชนของการเคหะแห่งชาติมีความปลอดภัย ปราศจากแหล่งซ่องสุม การพนันและยาเสพติด เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัยตามวิสัยทัศน์ของการเคหะแห่งชาติ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content