แสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวอภิสมา ฉัตรกิตติ์พิภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 22 ปี
ณ อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา – ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content