ประกาศยกเลิกการยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบการค้า ในโครงการเคหะชุมชนแหลมฉบัง (ตามประกาศฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content