โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนฯ ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 ของการเคหะแห่งชาติได้รับรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น FIABCI-Thai Prix d’Excellence Awards 2023

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น FIABCI-Thai Prix d’Excellence Awards 2023 ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยให้กับการเคหะแห่งชาติ โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรีดา สุขสุมิตร รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้แทนการเคหะแห่งชาติเข้ารับรางวัลดังกล่าว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ซึ่งสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) จัดงานนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยไปสู่ระดับสากล
ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้นำเสนอโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม จังหวัดชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย หรือโครงการบ้านเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้วัสดุก่อสร้างและวัสดุประกอบอาคารเพื่อลดการใช้พลังงาน เมื่อเข้าพักอาศัยจะรู้สึกเย็นสบาย อีกทั้งการออกแบบตัวอาคารเหมาะสมกับภูมิอากาศของประเทศไทยอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content