แสดงความยินดี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อการกุศลให้แก่สภากาชาดไทยในโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทยอีกด้วย ณ สำนักงาน กสทช. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content