รมว.พม. ลงพื้นที่พบปะผู้อยู่อาศัยและเยี่ยมชมการบริหารจัดการชุมชนบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก) โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม พร้อมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บริหารการเคหะแห่งชาติร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก)

สำหรับการลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก) ในครั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบรถเข็นวีลแชร์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับคนพิการและผู้สูงอายุในโครงการฯ พร้อมชมผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลซึ่งเป็นสินค้าจากการรวมกลุ่มของผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรศาลายา 1, 2 และ 3 รวมถึงกังหันน้ำ Solar cell บริเวณบ่อหน่วงน้ำ และปั๊มสูบน้ำ Solar cell เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้า การสาธิตการบริหารจัดการขยะภายในโครงการฯ ซึ่งดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุดท่าตำหนัก โดยผู้อยู่อาศัยจะจัดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำมาขายให้กับตัวแทนรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันพฤหัสบดี สำหรับขยะรีไซเคิลที่ผู้อยู่อาศัยนำมาบริจาคนั้น นิติบุคคลฯ จะขายให้กับตัวแทนรับซื้อขยะรีไซเคิลและนำรายได้มาบริหารจัดการชุมชนต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content