ยินดี 36 ปี กรุงเทพธุรกิจ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมแสดงความยินดีกับกรุงเทพธุรกิจ เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ณ อาคาร 1 อินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ (ตึกเนชั่น) ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content