21 ปี สคร.

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายต่อพงศ์ จำจด ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 21 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สคร. อีกด้วย ณ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content