การเคหะแห่งชาติชี้แจงพื้นที่บ่อนพนันไฮโลใจกลางตลาดในพื้นที่เขตลาดกระบัง “ไม่ใช่” พื้นที่ความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ ตรวจสอบแล้วเป็นพื้นที่ของเอกชน

การเคหะแห่งชาติชี้แจงกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กว่า 30 นาย เข้าจับกุมบ่อนการพนันไฮโลใจกลางตลาดเกรียงไกร เขตลาดกระบัง ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติแต่เป็นพื้นที่ของเอกชน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตนได้มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสายงานฝ่ายชุมชนและฝ่ายกฎหมายเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กว่า 30 นาย เข้าจับกุมบ่อนการพนันไฮโลใจกลางตลาดเกรียงไกร เขตลาดกระบัง พบว่า บ่อนพนันไฮโลดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตลาดเกรียงไกร แต่ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น 2 คูหา บริเวณถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นพื้นที่ของเอกชน ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ และอยู่ห่างจากตลาดเกรียงไกรประมาณ 1 กิโลเมตร สำหรับการดำเนินคดีเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองและสถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้า การเคหะแห่งชาติไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่อย่างใด หลังจากนี้การเคหะแห่งชาติจะจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณใกล้เคียงและผู้ประกอบการค้าในตลาดเกรียงไกรได้ตระหนักถึงพิษภัยของการพนันและยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันมั่วสุมในชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และ
ขอเชิญชวนประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยอาหารสดและสินค้าราคาประหยัดในตลาดเกรียงไกรได้ตามปกติ

       “การเคหะแห่งชาติดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติอย่างใกล้ชิด และได้รายงานให้นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม) รับทราบแล้ว และ รมว.พม.ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเคหะนครหลวงและสำนักงานเคหะจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องที่ผิดกฎหมายและการใช้อิทธิพลในทางมิชอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นในชุมชน อีกทั้งการเคหะแห่งชาติยังได้ทำ MOU กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนอีกด้วย” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวย้ำทิ้งท้าย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content