การเคหะแห่งชาติเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนเขตดินแดง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งซาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศโรงเรียนผู้สูงอายุชุมหนเขตดินแดง โดยมี นายอธิวัฒน์ ศิลาหม้อม ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสำนักผู้ว่าการ
การเคหะแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจ “และ “การใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างเป็นสุข” ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเขตดินแดงและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารแฟลต 64 เคหะชุมชนดินแดง 2 สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนเขตดินแดง จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชน พร้อมเสริมสร้างคุณค่าทางปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ยอมรับในสังคมอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content