แถลงความคืบหน้าการเคหะแห่งชาติแถลงข่าวความคืบหน้าผลการดำเนินงานปี 2566ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ แถลงข่าวความคืบหน้าผลการดำเนินงานปี 2566 ประกอบด้วย ITA 2566 โครงการบ้านเคหะสุขประชา โครงการการฟื้นฟูและพัฒนาเมือง โครงการ TOD โครงการอาคารเช่า โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และการจัดงานมหกรรมบ้านการเคหะแห่งชาติ 2023 ซึ่งดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” ณ โรงแรม De Prime @ Rangnam เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content