สื่อมวลชนสัญจรการเคหแห่งชาติจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2566เยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2566 โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินำคณะสื่อมวลชน ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 เพื่อให้สื่อมวลชนได้สัมผัสและลงพื้นที่จริงอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการเคหะแห่งชาติกับสื่อมวลชนอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content