การเคหะแห่งชาติร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเล็งเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชัน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 WHAT THE FACT? “แค่สงสัยก็เสิร์ช ACT Ai เลย ” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ พร้อมกระตุ้นให้คนในสังคมเล็งเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเพื่อสร้างความร่วมมือในหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยขจัดปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไป และยังได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มาร่วมปาฐกถาพิเศษแสดงวิสัยทัศน์และประกาศนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชันอีกด้วย ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content