“การเคหแห่งชาติร่วมงานเสวนาการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูล(Data Catalog) และข้อมูลเปิดภาดรัฐ (Open Data)”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมเสวนาและถ่ายทอดประสบการณ์ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากบัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐ ภายในงานเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของบัญชีข้อมูล (Data Catalog และข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานเพื่อให้การเปิดผยข้อมูลเปิดภาครัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content