การเคหะแห่งชาติร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566

นายกรัฐมนตรี ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 WHAT THE FACT?
“แค่สงสัยก็เสิร์ช ACT Ai เลย” พร้อมปาฐกถาพิเศษแสดงวิสัยทัศน์และประกาศนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ) ซึ่งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดงานนี้ขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ พร้อมกระตุ้นให้คนในสังคมเล็งเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
และสร้างความร่วมมือหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยขจัดปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content