“การเคหะแห่งชาติร่วมการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2566”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด
“สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุขทุกพื้นที่ปลอดภัย” โดยมี นายดุลมลชัย
วิวัฒน์บรรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงาน
ด้านครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content