“การเคหะแห่งชาติร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม กระทรวง พม.”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมด้านการพัฒนสังคม กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 2566″ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
ผู้บริหารระดับสูงการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content