“‘การเคหะแห่งชาติดูงานการออกแบบอาคารมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายคำแหง ทองอินทร์
ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยวิศวกรและสถาปนิกของการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารสำนักงานใหม่ของมูลนิธิอารยสถปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของกรมส่งสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดยอาคารอารยสถาปัตย์เป็นสถานที่ต้นแบบและแนวคิดในการออกแบบกรตกแต่งอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารและบริเวณ เพื่อคนทั้งมวลในรูปแบบ Universal Design สำหรับการเหะแห่งซาติ ได้แก่ ห้องน้ำคนพิการป้ายสัญลักษณ์ ณ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โดยมี นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิฯ ร่วมให้การต้อนรับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content