ข่าวดี! การเคหะแห่งชาติขยายเวลาโปรโมชัน “ห้องเช่าราคาพิเศษ” ถึง 30 ก.ย. 66 คัดทำเลเด็ดทั่วประเทศ ราคาเข้าถึงง่าย เฉลี่ยเริ่มต้นเพียง 40 บาทต่อวัน ทำสัญญาเข้าอยู่ได้ทันที

การเคหะแห่งชาติขยายระยะเวลาโปรโมชัน “ห้องเช่าราคาพิเศษ” เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ในอัตราค่าเช่าเริ่มต้นเพียง 1,200 บาท และ 1,500 บาทต่อเดือน หรือเฉลี่ยวันละ 40 และ 50 บาท เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบาง สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติได้จัดโปรโมชันโครงการห้องเช่าราคาพิเศษมอบเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี 2566 ล่าสุดได้ขยายระยะเวลาจากเดิมหมดเขตวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยคัดสรรทำเลดีทั่วประเทศ ใกล้แหล่งชุมชนและสถานที่ราชการ เดินทางสะดวก ที่สำคัญยังใกล้แหล่งงาน ทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถประกอบอาชีพได้ใกล้กับที่พักอาศัย ช่วยลดระยะเวลาและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย มุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบางให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น
สำหรับโครงการห้องเช่าที่เข้าร่วมโปรโมชัน รวมทั้งสิ้น 44 โครงการ 5,181 หน่วย แบ่งออกเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 15 โครงการ 2,700 หน่วย และในส่วนภูมิภาค จำนวน 29 โครงการ 2,481 หน่วย โดยอัตราค่าเช่าเริ่มต้นเพียง 1,200 บาท และ 1,500 บาท ต่อเดือน หรือเฉลี่ยวันละ 40 และ 50 บาท
นายทวีพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่สนใจโครงการฯ สามารถไปชมสถานที่จริงในทำเลที่ต้องการได้ทันที เพราะทุกห้อง ทุกโครงการ เป็นโครงการที่พร้อมเข้าอยู่อาศัย เพียงแค่มีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน กรณีลูกค้าเดิม ต้องไม่เป็นคู่สัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติของโครงการนั้นๆ (ระยะเวลา 1 ปี) และไม่มีหนี้ค้างชำระ ส่วนลูกค้าที่ประสงค์ย้ายโครงการ ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับการเคหะแห่งชาติ ทำสัญญาและจ่ายเงินค่าเช่า 1 เดือน และเงินประกันค่าเช่าห้องอีก 1 เดือน (รวมค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปาแล้ว) สามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันที โดยให้สิทธิเช่า 1 คนต่อ 1 ห้อง/สัญญา ขนาดครอบครัวไม่เกิน 4 คน/ห้อง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัดและสำนักงานเคหะนครหลวงที่ตั้งโครงการ หรือ Call Center 1615 และติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์การเคหะแห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ “การเคหะแห่งชาติ”

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content