“การเคหแห่งชาติร่วมพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นประธานใน “พิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญ
ด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2566″ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมี นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content