🥰เติมความรัก เริ่มต้นความสุขได้ในทุกพื้นที่ของบ้าน กับบ้านเดี่ยวสไตล์ไทยประยุกต์ ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย โครงการฯ ไอยริน แฟมิลี่เฮ้าส์ 𝐛𝐲 𝐍𝐇𝐀 (จ.สุรินทร์)

เริ่ม 𝟐.𝟒 ล้านบาท

🎁พร้อมเลือกรับมาตรการสนับสนุนฯ
💫ลดสูงสุด 𝟏𝟐𝟎,𝟎𝟎𝟎 บาท*
💫เช่าซื้ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ*
**รายละเอียดมาตรการฯ หลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

📌เปิดจอง 𝟐𝟑 – 𝟐𝟔 ส.ค. 𝟔𝟔
ณ สำนักงานขายที่ตั้งโครงการฯ
สอบถามเพิ่มเติม
📞𝟎𝟗 𝟔𝟖𝟔𝟏 𝟖𝟓𝟑𝟔
📞𝟎𝟖 𝟒𝟑𝟖𝟕 𝟒𝟎𝟐𝟐
📞𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟔𝟏𝟓

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content