การเคหะแห่งชาติร่วมแสดงความยินดีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้
นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งซาติ และนายต่อพงศ์ จำจด ผู้ช่วยผู้ว่าการ
การเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 31 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอีกด้วย
ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content