การเคหะแห่งชาติจัดการเสวนาหัวข้อAI กับด้านการตลาดและการขาย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานเสวนาและบรรยายวิชาการ “สัปดาห์ A กับการพัฒนาที่อยู่อาศัย” ในห้วข้อ “AI กับด้านการตลาดและการขาย” โดยมี ผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ: A! ที่เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจ ทั้งในด้นการการตลาด การขาย การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการสร้าง Content ในปัจจุบัน พร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาขับเคลื่อนนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล ผู้เชี่ยวชาญต้าน AI การโฆษณา การตลาด และการขาย มาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ ณ ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ขั้น 2 อาคารเรือนไทย สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content