การเคหะแห่งชาติร่วมกับ สภ.คลองหลวงจัดอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (พหลโยธิน กม.44)

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ
การเคหะแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน
หลักสูตร “การใช้ยุทธวิธีตำรวจ การใช้ไม้ง่ามระวังเหตุ และกฎหมายเบื้องต้น” โดยมี
พันตำรวจโท นัทธโชติ ธัญญเจริญ สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง
นายธานี ใจแคล้ว รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่โขลง คณะกรรมการชุมชน
ผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (พหลโยธิน กม.44) โครงการ
บ้านเอื้ออาทรตลาดไท (เทพกุญชร 34) และโครงการเคหะชุมชนนวนคร 1-2
จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณอาคารที่ทำการอาสาสมัครตำรวจชุมชน
โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (พหลโยธิน กม.44)
กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content