56 ปี การประปานครหลวง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับการประปานครหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี พร้อมบริจาคเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระแม่ธรณี การประปานครหลวงอีกด้วย ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารสุทธิอุทกากร สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content