ประกาศการเคหะแห่งชาติเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ประกาศการเคหะแห่งชาติ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ด้วยการเคหะแห่งชาติ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีสำรองเป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ
ตำแหน่งทีเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาล ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 สิงหาคม 2566 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ htps://job.nha.co.th

* ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ และกรอกประวัติและบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มที่การเคหะแห่งชาติกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง (ในการสมัครแนะนำให้ใช้ browser Internet Explorer version 10 ขึ้นไป หรือ Chrome)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content