บริการช่วยเหลือสังคม

นายวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตคลองสามวา พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของต่าง ๆ แก่ครอบครัวเปราะบาง จำนวน 50 ราย โดยมีคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ นางศรินทิพย์ มีนมณี ประธานคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนเขตคลองสามวา และนายปิยธรรม สุภาพ ประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทรปัญญารามอินทรา พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และประชาชนในพื้นที่เขตคลองสามวา เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรปัญญารามอินทรา เขตคลอ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content