การเคหะแห่งชาติร่วมพิธีเปิดประชุมยุวทูตคุณธรรม

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแกนนำเด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชน จากทั่วประเทศ จำนวน 100 คน ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content