“กระทรวง พม. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content