บ้านเดี่ยวสไตล์ไทยประยุกต์ กับแนวคิดบ้านประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย 🏠👨‍👩‍👧‍👧 “โครงการฯ บุรีรัมย์ 𝟏”

เริ่ม 𝟐.𝟓 ล้านบาท

🎁พร้อมเลือกรับมาตรการสนับสนุนฯ
💫ลดสูงสุด 𝟏𝟐𝟓,𝟎𝟎𝟎 บาท*
💫เช่าซื้ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ*
**รายละเอียดมาตรการฯ หลักเกณฑ์เงื่อนไข โครงการที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

📌เปิดจอง 𝟖 – 𝟏𝟐 ส.ค. 𝟔𝟔
ณ สำนักงานขายที่ตั้งโครงการฯ

สอบถามเพิ่มเติม
📞𝟎𝟗 𝟔𝟗𝟑𝟓 𝟕𝟓𝟐𝟖
📞𝟎𝟖 𝟒𝟑𝟖𝟕 𝟒𝟎𝟒𝟕
📞𝑪𝒂𝒍𝒍 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓 𝟏𝟔𝟏𝟓
🖥 จองบ้านออนไลน์ http://house.nha.co.th/

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content