พบกับโครงการที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติ โซนจังหวัดสมุทรสาคร กว่า 10 โครงการ

▪️สมุทรสาคร 2 (สี่วาฯ) ▪️สมุทรสาคร (บางกระเจ้า) ▪️สมุทรสาคร (ติดนิคม) ▪️ สมุทรสาคร (นาดี) ▪️สมุทรสาคร (ท่าจีน) ▪️เศรษฐกิจ 1 ▪️เศรษฐกิจ 2 ▪️เศรษฐกิจ 3 ▪️สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 2) ▪️เพชรเกษม 81

พร้อมเลือกรับมาตรการสนับสนุนการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและของขวัญปีใหม่ 2566
✅มาตรการที่ 1 ส่วนลด 5% – 10% ของราคาขายแปลงมาตรฐาน*
(สำหรับโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อน 31 ธ.ค. 65)
✅มาตรการที่ 2 รับเพิ่มส่วนลดปิดโครงการ 5,000 – 10,000 บาท*
(สำหรับโครงการที่มีหน่วยคงเหลือไม่เกิน 10 หน่วย ณ 30 พ.ย. 65)
✅มาตรการที่ 3 อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ*
💰เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ กรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร
⚡️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
⚡️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
💰เช่าซื้อ-กคช.
⚡️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
⚡️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
✅ มาตรการที่ 4 เช่าเพื่อซื้อ (Rent to buy)*
*เริ่ม 1 ม.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

🗓 เปิดจองระหว่างวันที่ 5 -9 ส.ค. 2566
ณ สำนักงานเคหะชุมชนสมุทรสาคร สาขา 1 (ติดนิคม)
ฝ่ายขาย โทร 09 1047 1274
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา 1 โทร 08 4387 4070
🖥Online Booking http://house.nha.co.th

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content