ถวายเป็นพระราชกุศล การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ โครงการเคหะชุมชนดินแดง 2

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายจะโนภาษ อ่างแก้ว รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง นายสกนธ์ สนจิตร์ เคหะนครหลวง สาขาดินแดง 2 พร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชุมชน ผู้นำตามธรรมชาติ และผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานกีฬาอาคารแฟลต 51 -53 โครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้อยู่อาศัยในชุมชนเป็นอย่างดี ประกอบด้วย การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การจัดซุ้มอาหารสำหรับแจกผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content