รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปี 2566

การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปี 2566 เสร็จเรียบแล้วแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและบัญชีสำรองในตำแหน่งต่างๆ โดยมีวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องมารายงานตัว

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content