การเคหะแห่งชาติเดินหน้าต่อเนื่อง เตรียมย้ายผู้อยู่อาศัยเข้าอาคารใหม่“โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1”

“การเคหะแห่งชาติ” ได้ดำเนิน “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” อย่างต่อเนื่อง โดยได้นำร่อง “อาคารพักอาศัยแปลง G” เป็นอาคารแรก พร้อมทั้งย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลตที่ 18-22 เข้าอยู่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ 2 อาคาร A1 และอาคาร D1 จำนวน 1,247 หน่วย

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าของ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” ว่าล่าสุดได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 จำนวน 4 รุ่น (อาคารแฟลตที่ 23 – 32) โดยมี นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยที่มีสิทธิเช่าในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ได้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานการก่อสร้างอาคาร D1 และรับทราบสิทธิการเข้าอยู่ในอาคารใหม่ รวมถึงการขอรับเงินชดเชยสิทธิกรณีไม่ขอรับสิทธิเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ แผนการรื้อย้าย วิธีการจับสลากเลือกชั้น เลือกห้อง และการยืนยันสิทธิเช่า เป็นต้น

“การเคหะแห่งชาติมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงให้ประสบความสำเร็จ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากเดิมให้เป็น Smart City เมืองน่าอยู่ น่าอาศัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยตามแผนผู้อยู่อาศัยจากแฟลต 23-32 จะเข้าอยู่อาศัยในอาคาร D1 สูง 35 ชั้น มีหน่วยพักอาศัยทั้งหมด 612 หน่วย กรณีถ้าผู้อยู่อาศัยเดิมไม่ขอรับสิทธิเข้าอยู่อาคารใหม่ จะได้รับเงินชดเชยสิทธิ 4 แสนบาท เงินช่วยเหลือการขนย้าย 1 หมื่นบาท” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าว

ด้าน นายอภิสาร บริบาลบุรีภัณฑ์ ผู้พักอาศัยแฟลตที่ 30 กล่าวว่า การจัดประชุมเตรียมความพร้อมให้กับผู้อยู่อาศัยก่อนขึ้นอาคารใหม่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก เพราะหลายเรื่องผู้อยู่อาศัยยังไม่ทราบรายละเอียดและยังไม่เข้าใจเรื่องกฎ-ระเบียบ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ถือว่าได้ความชัดเจนและความเข้าใจมากขึ้น โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะถึงเวลาในการย้ายไปอยู่อาคารใหม่เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะแฟลตดินแดงเดิมชำรุดทรุดโทรมไปมาก บางห้องมีน้ำรั่วซึมจนต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว จึงขอขอบคุณการเคหะแห่งชาติที่มีโครงการดีๆ สำหรับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง โดยเฉพาะการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ อีกทั้งโครงการใหม่ยังมีกฎระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ชุมชนดินแดงมีมาตรฐานที่ดีขึ้น ทั้งในด้านสังคม สภาพแวดล้อม สุขอนามัย ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนดินแดงอย่างแท้จริง

ขณะที่ นายวิทยา จินดาลักษณ์ อดีตประธานชุมชน กล่าวเสริมว่า การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นอาคารใหม่ทำให้ชาวแฟลตมีความรู้เรื่องขั้นตอนในการเตรียมตัวการขนย้ายเพื่อขึ้นอาคารใหม่ ซึ่งเป็นที่อยู่ที่มีความเจริญ สะอาด ทันสมัย ดีกว่าแฟลตดินแดงเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัยอย่างมาก อาคารหลังใหม่จะมีความน่าอยู่ สะอาด และปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยมากว่าที่เดิมอีกด้วย ต้องขอขอบคุณการเคหะแห่งชาติที่ทำให้ชาวแฟลตดินแดงได้มีที่อยู่ใหม่ในพื้นที่เดิมที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับ
การจัดประชุมการเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 ให้กับผู้อยู่อาศัย ถือเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยให้ได้รับรู้และรับทราบถึงการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content